Horní menu

Mechanické vlastnosti šroubů

 

Popisný systém: Nejdůležitější mechanické charakteristiky, které se týkají

ocelových šroubů, jsou značeny pomocí dvoumístné číselné kombinace jako

v následujícím příkladě:

První číslice označuje setinu minimální pevnosti v tahu v N/mm 2

zatížené plochy. Pevnost v tahu tedy 8 × 100 = 800 N/mm2

Číslice na druhé pozici znamená desetinný poměr meze kluzu

(dolní mez kluzu Rel, respektive smluvní mez kluzu Rp 0,2) vůči

minimální pevnosti v tahu Rm:


Násobením těchto dvou čísel vyjde desetina meze kluzu v N/mm2

Minimální mez kluzu tedy 8 × 8 × 10 = 640 N/mm2

 

 

 

EXTE SPOJ, s.r.o. Spojovací materiály patka